www.soxi.sk

Komenského 4057/1, 036 01 Martin, Slovensko

IČO: 47 092 416, DIČ: 10 844 711 68

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri okresného úradu Martin, registrácia č. 340-34309


Email:

office@soxi.sk 

Telefón:

+421 910 656 507